Đề xuất chế độ khuyến khích người học bằng tiếng nước ngoài

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất chế độ khuyến khích người học bằng tiếng nước ngoài.

Theo Quyết định 72/2014/QĐ-TTg, chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể được dạy và học một phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên đối với các lĩnh vực toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học. Sách giáo khoa, tài liệu sử dụng dạy và học bằng tiếng nước ngoài (bằng tiếng nước ngoài, tiếng Việt hoặc song ngữ) phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng.

Quyết định nêu rõ, đối với giáo dục phổ thông, việc kiểm tra, thi cuối năm học, cuối cấp học của các chương trình, môn học được dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải thực hiện bằng tiếng Việt. Người học có thể làm thêm bài kiểm tra, bài thi bằng tiếng nước ngoài để được hưởng chế độ khuyến khích trong học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo đã đề xuất cụ thể chế độ khuyến khích đối với người học bằng tiếng nước ngoài như sau: Đối với học sinh tiểu học, học sinh làm thêm bài kiểm tra, bài thi bằng tiếng nước ngoài và đạt kết quả tốt được nhà trường khen thưởng theo quy định của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học và/hoặc có thể làm dữ liệu cho việc xét tuyển lên trung học cơ sở.

Đối với học sinh trung học: Học sinh làm thêm bài kiểm tra, bài thi cuối năm học, cuối cấp học bằng tiếng nước ngoài và đạt kết quả tốt được xét là thành tích cá nhân trong học tập, rèn luyện; được xét khuyến khích trong kỳ tuyển sinh vào trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo quy định tại Quy chế tuyển sinh; được xét khuyến khích trong kỳ tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo quy định của nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Báo Chính Phủ