Những bộ phim học tiếng Anh tốt nhất
 
Khảo sát cho thấy đa số người học tiếng Anh, nhất là phái nữ và giới trẻ, chọn Harry Potter là phim tốt nhất để học tiếng Anh.