IELTS - International English Language Testing System

Giới thiệu về khóa luyện thi IELTS

Khóa luyện thi IELTS tại Anh Ngữ Quốc Tế Hello giúp học viên làm quen với cấu trúc và nội dung bài thi, và tập trung thực hành các kỹ năng để:

- Chuẩn bị tâm lý vững vàng cho kỳ thi

- Nắm vững những chiến lược làm bài hiệu quả cho từng phần thi

- Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài

- Tối đa hóa điểm số ở mỗi phần thi

IELTS

Ưu điểm của khóa luyện thi IELTS

Khóa luyện thi IELTS giúp học viên thực hành các kỹ năng tập trung vào:

Kỹ năng Nghe – Tập trung chuyên sâu vào việc:

- Phân biệt rõ các âm và trọng âm trong trong bài Nghe

- Đọc trước để tìm từ/ cụm từ đồng nghĩa

- Dự đoán và nhận biết từ/cụm từ khóa

- Quản lý thời gian làm bài hiệu quả

Kỹ năng Nói – Tập trung chuyên sâu vào việc:

- Phát triển khả năng nói trôi chảy, rõ ràng và tự tin

- Tăng cường thực hành bằng việc nói những đoạn văn tường thuật ngắn

- Thường xuyên thực hành các câu hỏi và trả lời về những chủ đề cá nhân

- Phát triển ý cho các câu trả lời cụ thể trong phần thảo luận chung

Kỹ năng Đọc – Tập trung chuyên sâu vào việc:

- Đọc nhanh nội dung và câu hỏi để tìm từ/cụm từ khóa.

- Đọc nhanh để tìm ý chính của cả đoạn

- Đọc kỹ văn bản để tìm thông tin

- Nhận biết từ đồng nghĩa, đối nghĩa và các trích dẫn

Kỹ năng Viết –Tập trung chuyên sâu vào việc:

- Phát triển ý theo từng cá nhân và theo nhóm cho các chủ để viết cho sẵn

- Dựng câu và phát triển thành đoạn văn

- Diễn tả số liệu dựa và các bảng, biểu đồ, và hình ảnh cho trước

- Trình bày rõ ràng, ngắn gọn các luận điểm về chủ đề đã cho

 

Học phí: 1.700.000Đồng/Tháng